عکس-های-زیبا-۴
از تو فقط یه دونه هست مراقب خود
۰۹۹
هرگز فورا بدبختی کسی را باور ن
c9fu7mwrishg
زیبایی و سادگی زندگی معمولی را
u2nnamed
هرگز منتظر “فرداى خیالى”
unn2amed
زندگى همهمه مبھمى از رد شدن خـ
un55named
وقتی خدا خودش گفته: با هر سختی
unسسnamed
نفـس بکش عمیق، آرام، شادمان.. ب
۱۵۱۸۹۴۰۶۶۰۵۱۶۷۲-irannaz-com
فکر را پَر بدهید و نترسید که از
unسسسnamed
اگر کسی به این باور برسد که غیر
۷۶۲۱۹۳۳۸۰۴۲۰۰۰۰۴۸۳۴۳
آرامش از درون می آید در جای دیگ