شرکت بیمه معلم در پایان مرداد ماه ۱۳۹۹ بیش از ۶ هزار میلیارد ریال سود ناشی از سرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی کسب نمود.

به گزارش روابط عمومی بیمه معلم و به نقل از محمدرضا مرادی مدیر سرمایه گذاری،

شرکت بیمه معلم در شهریور ماه ۹۷ با نماد “ومعلم” در فهرست شرکت های ناشر در بازار دوم فرابورس درج گردید.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه شرکتهای پذیرفته شده در بورس موظف به ارائه اطلاعات خود به طور منظم و شفاف در سامانه کدال می‌باشند، بیمه معلم نیز پس از درج در فرابورس طی دو سال اخیر ضمن رعایت الزامات، اطلاعات خود را به طور شفاف و منظم از طریق این سامانه در اختیار سهامداران و سرمایه‌گذاران قرار داده است.

بیمه معلم به منظور حفظ ثروت سهامداران همواره سعی در بهینه‌سازی ترکیب پرتفوی بیمه‌ای و تلاش جهت کسب بازده مناسب از سرمایه‌گذاری‌های خود دارد.

این گزارش می افزاید، با توجه به اینکه در شرایط عادی بازار سهام، قیمت سهم منعکس کننده، عملکرد شرکت می‌باشد،

لذا همواره سعی شده عملکرد شرکت به نحوی باشد که تاثیر مثبتی در قیمت سهام داشته باشد و موجب رشد ثروت سهامداران گردد.

و اما برنامه های بیمه معلم جهت تداوم فعالیت موثر در بورس با مدیریت بهینه پرتفوی بیمه‌ای به بهترین شکل از لحاظ مدیریت ریسک و نیز تداوم روند سودآوری و افزایش کیفیت سود عمده برنامه شرکت در ادامه فعالیت می باشد.